Erkan KARAHASANOĞLU

2000 yılından günümüze çevre sektöründe faaliyet gösteren KARAHASANOĞLU; Çevre Laboratuvarı, İş Hijyeni Laboratuvarı, Çevre Danışmanlık ve Sustainable Future markaları ile Laboratuvar, Danışmanlık ve Sürdürülebilirlik sektörlerinde hizmet veren şirketlere sahiptir.

Bahçe bitkileri, Sürdürülebilir yapı malzemeleri ve Sürdürülebilir kalkınma, son yıllarda öncelediği ilgi alanlarındandır. bu doğrultuda okumalar yapan ve sürekli kendisini geliştirmeyi amaçlayan KARAHASANOĞLU; Sürdürülebilir geleceği, sürdürülebilir yapı hedefi ile derinlemesine incelemiş/araştırmalar yaparak, üst ölçekten alt ölçeğe kadar inen iklim, doğal kaynaklar, yerel malzeme, altyapı ve teknolojinin içinde bulunduğu bağlamsal verilerin kullanımıyla uzun vadede kendine yetebilen yapısal tasarım ve uygulamalarla çevresel etkileri en aza indirgeyen yaklaşımları benimsemiştir.

Sürdürülebilirliğin 3 temel kabul görmüş bileşeni olan Çevreyi koruma, Ekonomiyi büyütme ve Sosyal gelişim kavramlarının dengeli yönetilmesi gerektiğinin savunucusudur.