21/11/2019 tarihinde İSGLABDER tarafından ikincisi organize edilen “Laboratuvarlar Arası Karşılaştırma Testi” kapsamında laboratuvarımız dernek yönetimi tarafından düzenleme ekibine alınmıştır.

Testin saha ölçüm aşaması başarı ile tamamlanmıştır.

İSGLABDER II. Lak Testi